MEER WERKGELUKT IN JE TEAM? DIT ZIJN DE 3 PIJLERS DIE JIJ ALS SCRUM MASTER MOET KENNEN

Bij het coachen van een team komt meer kijken dan alleen zorgen dat het werk gedaan wordt. Er wordt van jou als Scrum master verwacht dat je er ook voor kunt zorgen dat medewerkers ‘lekker in hun vel zitten’. Dit is natuurlijk heel logisch, immers als medewerkers zich prettig voelen presteren zo ook beter. Het kan echter erg lastig zijn om een vinger achter dit werkgeluk te krijgen. In deze blog geef ik je de 3 pijlers die noodzakelijk zijn om werkgeluk binnen je team te krijgen, vergroten en te behouden!

Pijler 1: Autonomie

Teamleden hebben autonomie nodig. Dit houdt dat het belangrijk voor ze is om zelfstandig beslissingen te kunnen en mogen nemen. Wanneer een leidinggevende alles voorkauwt en precies verteld hoe teamleden hun werk moeten doen, verliezen zei hun interesse. Van nature willen mensen betekenis kunnen geven aan de dingen die ze doen. Door alleen opdrachten uit te voeren komt deze betekenis als het ware te vervallen. Het maken van de gewenste impact is dan niet meer mogelijk.

De betekenis van autonomie is zelfbeschikking, vrij zijn van externe aansturing. Het woord autonomie is afgeleid van het Grieks autonomía. Autonomos (autos: zelf, nomos: duidt op de wet) geeft dus aan dat je jezelf eigen wetten oplegt.

Binnen een team wil je natuurlijk niet dat alle teamleden zelf gaan bepalen wat ze wel en niet doen. Daar zijn kaders voor nodig die het team helpen het juiste te doen. Deze kaders worden niet vastgelegd in regels en procedures maar in een duidelijke visie en doelstellingen. Vervolgens mogen teamleden binnen deze visie en doelstellingen hun eigen manier van werken bepalen, ze mogen zelf bepalen hoe het werk uitgevoerd wordt, zolang dit werk past binnen de vastgestelde visie en de doelstellingen.

De visie van een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn “Bedrijf X is de meest gebruiksvriendelijke webwinkel voor consumenten elektronica van Europa”. Het doel waar een team aan werkt, is het vernieuwen en verbeteren van de navigatie structuur van de webwinkel van Bedrijf X. Hierbij zijn ze vrij de werkzaamheden uit te voeren op de manier waarop ze zelf denken dat dit goed is zolang ze binnen de kaders blijven:

  • Er wordt gewerkt aan de navigatie structuur, andere delen van de webwinkel worden daarbij niet aangepast;
  • De webwinkel is beschikbaar in heel Europa, de navigatie structuur moet daarom in verschillende talen weergegeven kunnen worden;
  • Omdat Bedrijf X de meest gebruiksvriendelijke webwinkel is, moet de navigatie op alle apparaten goed functioneren;

Natuurlijk kan iemand van buiten het team uiteindelijk de goedkeuring moeten geven maar het team geeft aan wat de mogelijkheden zijn en hoe ze het doel denken te behalen.

Pijler 2: Persoonlijke ontwikkeling

Ik heb ooit eens de slogan bedacht “Als er niets te verbeteren is, sta je waarschijnlijk stil”. Nog steeds ben ik er van overtuigd dat dit zo is. Immers, hoe klein ook, er zijn altijd dingen die je beter zou willen doen. Dit geldt net zo hard voor jezelf als voor je omgeving. De 2e pijler voor werkgeluk is dan ook: Persoonlijke ontwikkeling.

Dag in dag uit precies hetzelfde doen gaat aanvoelen als een kunstje. Het zorgt ervoor dat creativiteit en zelfontplooiing systematisch de kop wordt ingedrukt. Om als Scrum master te zorgen voor meer werkgeluk in je team is het daarom van belang te zorgen dat teamleden zichzelf blijven ontwikkelen. Dit heeft niet alleen een positieve impact voor het teamlid zelf maar ook voor het team en zelfs de hele organisatie. De persoonlijke ontwikkeling zorgt namelijk voor nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, oftewel: innovatie!

Uiteraard verschilt het heel erg per team dat je coacht hoe persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. Het meest voor de hand liggend zijn natuurlijk trainingen en cursussen. In veel gevallen kan het bijvoorbeeld ook ‘on-the-job’.

Stel je bijvoorbeeld Bedrijf ABC voor. Ze ontwikkelen complexe mobiele apps voor klanten. Apps voor uitdagingen waarvoor nog geen oplossing op de markt is. Dit zorgt er continue voor dat teamleden op zoek moeten naar oplossingen die nog niet bestaan. De teamleden moeten zich daardoor dus wel continue blijven ontwikkelen.

Het beste debiteuren crediteuren team dat er ooit geweest is: team coaching ten top!Ook als je team in een minder technische branche werkzaam is, kun je voor persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer zorgen. Op een afdeling administratie bijvoorbeeld zou je eens een teamlid een dag met een ander teamlid mee kunnen laten lopen. Stel dit teamlid houdt zich bezig met het beheren van crediteuren en gaat een dag meelopen met de debiteuren administratie. In plaats van gebeld worden dat er een rekening betaald moet worden gaat dit teamlid een dag zelf bellen naar klanten waar nog een rekening open staat. Zo ervaart dit teamlid hoe het is om aan de ‘andere kant’ van de lijn te zitten. Dit helpt bij het uitvoeren van het eigen werk omdat dit teamlid zich makkelijker kan verplaatsen in de debiteur die hij of zij belt.

Pijler 3: Betrokkenheid

Er bestaat nogal eens een verschil in opvatting wanneer een manager of leiding gevende gevraagd wordt waarom hij of zij denkt dat medewerkers bij het betreffende bedrijf werken, en diezelfde vraag wordt ook bij de medewerkers neergelegd.

Vaak, ten onrechte, wordt er door de manager vanuit gegaan dat medewerkers bij een bedrijf werken omdat de arbeidsvoorwaarden goed zijn of — erger nog — het salaris een doorslaggevende rol is. Ik ga alle managers die dit denken in 1 klap uit hun droomwereld helpen: “dit is niet zo!” Sterker nog alle medewerkers kunnen zonder veel moeite een andere werkgever vinden met betere arbeidsvoorwaarden en hoger salaris.

Wat medewerkers bij een bedrijf houdt, is het bedrijf zelf! Mensen kijken niet alleen of ze hun tijd willen ruilen voor geld maar of ze dit ook doen bij een club waar ze iets mee hebben.

Ik heb dit in de praktijk meegemaakt, een manager dacht dat medewerkers (software ontwikkelaars) vooral voor het coderen bij het bedrijf werkte. Omdat ik wilde achterhalen waar hun echte drijfveren lagen ben ik met ze in gesprek gegaan. Al snel bleek dat de software ontwikkelaars helemaal niet voor het coderen bij het bedrijf werkte. Ook het salaris en de arbeidsvoorwaarden speelden vrijwel niet mee. Ze vonden stuk voor stuk het product waaraan ze werkten super tof, wilde dit doorontwikkelen en daarmee vooral bezig zijn de ervaring voor klanten en leveranciers zo optimaal mogelijk te maken.

Toen de manager bewust werd van zijn misvatting was hij in staat het team wat losser te laten, ze geen harde taken te geven maar de uitdagingen waar klanten en leveranciers mee kampten door te geven. Het team kon deze vervolgens zelfstandig op gaan pakken (autonomie) en liep zo tegen dingen aan die zo nog niet kende maar toch op moesten lossen (persoonlijke ontwikkeling). Het team werkte niet meer aan taken maar aan doelen van het bedrijf (betrokkenheid). Voor de betreffende manager betekende dit meer rust en ruimte om zelf ook op creatieve wijze naar de uitdagingen van het bedrijf te kijken!

Bouwen de fundering

Als Scrum master moet je goed voor ogen houden dat alle 3 de pijlers even belangrijk zijn. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. Om werkgeluk te laten groeien ben je als Scrum master continue bezig aan alle 3 de touwtjes te trekken. Beetje bij beetje komen de 3 pijlers dichter bij elkaar om uiteindelijk het fundament te vormen van het werkgeluk van jouw team.

Om aan de juiste touwtjes te kunnen trekken is inzicht van cruciaal belang. Je moet weten wie jouw teamleden zijn, wat ze drijft en wat ze tegenstaat. Hierdoor kun je op zoek gaan naar de juiste middelen om meer autonomie, zelf ontwikkeling en betrokkenheid te krijgen. De persoonlijkheid scan in de Bizprove app is daarbij een goede start. Het laat je zien waar de individuele krachten liggen en hoe dit zich binnen je team uit. Daarnaast laat het zien wat de verwachtingen aan het team zijn en in hoeverre het team, zonder stress, aan die verwachtingen kan voldoen.

Wil je de Bizprove app testen? Vraag dan een vrijblijvend proefaccount aan en ervaar een maand lang het positieve Bizprove effect!

Leave a Reply